Buy tickets

Ticket Type Price Fee Quantity
£20.00 + £0.00 booking fee
Entrance fee only(no seats reserved)
£20.00 £0.00

£25.00 + £0.00 booking fee
Tickets with reserved seats till 22:00h.
£25.00 £0.00

£35.00 + £0.00 booking fee
VIP seats reserved till 23:00h.
£35.00 £0.00

За построяване на Български Православен Храм в Лондон
£

Sub Total 0.00

event_description_image_35478_1560352454_7a7df.jpgСЛЕД ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ С ДЪХ НА МОРЕ ОТНОВО В ЛОНДОН:

Mascota, D-Trax и Mc Mickey!!!

9-ти ноеври!, 21:00ч. - 03:00ч.
The Alice,
133 Houndsditch, London EC3A 7BX


!ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ!
ID REQUIRED!