Privacy Policy for Museu de Matemàtiques de Catalunya


Ticket orders are processed on our behalf by Ticket Tailor through our event ticket shop. Ticket Tailor has no direct relation with ticket buyers. If you have any questions about your tickets, our ticket shop, your order or otherwise relating to an event, please contact us, not Ticket Tailor. Likewise, if you would like us to amend or delete any of the personal data you have provided to us, please contact us, not Ticket Tailor.


D'acord amb l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s'incorporaran al fitxer "Reserves Activitats", el responsable del qual és l'Associació MMACA. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de gestionar la participació en l'activitat sol·licitada . Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a contacte@mmaca.cat.