Privacy Policy for Psykedeliska Sällskapet


The event organizer, Psykedeliska Sällskapet, has the legal responsibility to tell ticket buyers and event attendees how their personal information will be collected and used. You can find their Privacy Policy below or contact them to request it.


För att vi på Psykedeliska Sällskapet ska kunna hålla kontakten med dig behöver vi spara dina personuppgifter hos oss. Vår personuppgiftsbehandlingen är huvudsakligen för att vi ska kunna vårda kontakten med dig som medlem, skicka ut nyhetsbrev och informera om våra event och andra typer av mötesplatser vi arrangerar. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna ta hand om drift/support av vårt medlemsregister. Vissa personuppgifter kan i vissa fall även lagras och behandlas av bokföringstekniska skäl. Psykedeliska Sällskapet tar frågan om din integritet som medlem på högsta allvar. Personuppgifter behandlas med varsamhet, omtanke och eftertanke. Psykedeliska Sällskapet förbinder sig inte till att överföra personuppgifter till tredje part.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Besök på vår hemsida
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Föreningsadministration
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter för att hålla kontakten med dig:

 • För och efternamn
 • Din e-postadress
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om du har gjort ett köp hos oss eller betalt medlemskap:

 • Kreditkort
 • Bankkonto
 • Personnummer
 • Faktureringsdata, namn och adress
 • E-post

Vilka rättigheter har du?

Som medlem i Psykedeliska Sällskapet har du fler rätterigheter som du bör känna till.

Rätt till tillträde

Du kan be om ett utdrag av all data vi har lagrat om dig.

Rätt till korrigering

Du har rätt att rätta de uppgifter som lagras av oss.

Rätt till radering

Du har rätt till en total radering av dina uppgifter som lagras i våra system. Detta kan dock endast göras så länge du inte är aktiv medlem hos oss.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du hävdar information vara felaktig och begärd rättelse.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. du kan förneka din information som används i direktmarknadsföring.

Rätt till kopia

Du har rätt till en kopia av alla dina uppgifter i ett strukturerat och läsbart format.

Rätt att klaga

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du fri att kontakta oss. Du har också rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Psykedeliska Sällskapet förbehåller sig rätten att när som helst göra ändring i integritetspolicy, genom att publicera en ny och reviderad policy på webbplatsen och de andra kommunikationskanaler som Psykedeliska Sällskapet använder sig av.