Ticket orders are processed on our behalf by Ticket Tailor through our event ticket shop. Ticket Tailor has no direct relation with ticket buyers. If you have any questions about your tickets, our ticket shop, your order or otherwise relating to an event, please contact us, not Ticket Tailor. Likewise, if you would like us to amend or delete any of the personal data you have provided to us, please contact us, not Ticket Tailor.

Privacy Policy for JIHOČESKÝ VODÁCKÝ AUTOBUS - společná přeprava vodáckým autobusem

TICKET / VOUCHER (dále jen ticket)je vybaven čárovým kódem, popřípadě QR kódem, který bude po předložení při nástupu do vozidla kontrolován řidičem, případě doprovodnou osobou dodavatele ve vozidle. Po jeho kontrole již nelze ticket použít. Čerpání služby a v případě hromadného svozu nástup do přistaveného vozidla bude umožněn jen po předložení platného ticketu. Při jakémkoliv dalším předložení ticketu, nebo jeho jakékoli kopie pořízené na základě jiného ticketu nebude umožněno čerpání služby, a to bez ohledu na to, kdo takový ticket předložilů. Uchovejte tento ticket na bezpečném místě. BUS4U s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu a obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním tohoto ticketu. UPOZORNĚNÍ: ZAPLACENÁ SLUŽBA, JEJÍ ČÁSTKA A POPLATKY S NÍ SPOJENÉ SE NEVRACÍ. TICKET NELZE VYMĚNIT.  Veškeré reklamace se řídí Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem BUS4U s.r.o. Neposkytuje se náhrada jakýchkoliv nákladů (např. hotel, jízdní výlohy, poplatek za pozdní převzetí/předání lodi atp.). Objednavatel zakoupením služby souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem BUU s.r.o.a je povinen rovněž dodržovat další přiměřená nařízení a pravidla ke konkrétní objednané službě. Cena služby je vč. DPH 21/%. Ticket není daňový doklad  ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Padělání ticketu je trestné. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nejsme povinni vystavit náhradní ticket.V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže není ze strany BUS4U s.r.o. poskytována žádná finanční náhrada ani jiné plnění. Změna harmonogramu svozu vč. časových poloh vyhrazena. Majitel tohoto ticketu souhlasí s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou smějí být pořízeny a užity, a to bez peněžité náhrady.

Podrobné informace, obchodní podmínky, reklamační řád jsou zveřejněny na webových stránkách www.vodackyautobus.eu